تست فشار هیدروستاتیک

آن دسته از لوله و اتصالات  پلاستیکی مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن و یا لوله های پی وی سی که سیالات و یا آب در آن ها با فشار عبور خواهد کرد، آزمون مهم و حیاتی به نام مقاومت به فشار هیدروستاتیک روی آن ها انجام خواهد شد.

عدم توجه به تست هیدروستاتک در لوله ها و یا مقاومت لوله ها به فشار هیدروستاتیک  می تواند منجر به صدمات بسیار زیادی شود. فرض کنید لوله ای مطابق مشخصات تولید شده و اعلام شده در حداکثر فشار کاربری مرود استفاده قرار گیرد ولی عدم انجام تست فشار هیدروستاتیک و یا اشتباه در انجام آن سبب شده است که پس از مدتی از استفاده در خاک و یا ساختمان ها دچار نشتی و ترکیدگی شده است. هزینه های بسیار زیادی باید برای جبران خسارات وارد شده صورت پذیرد.

لذا با انجام تست فشار هیدروستاتیک در لوله و اتصالات می توان از صدمات مالی و حتی جانی جلوگیری کرد.

در تست هیدروساتیک لوله یا تست فشار هیدروستاتیک لوله، برای دوره زمانی خاصی لوله و یا اتصال در معرض فشار داخلی هیدروستاتیک به مقدار ثابت قرار می گیرند. این فشار هیدروستاتیک توسط آب با دمای معین تامین می شود.

در این بخش به معرفی و روش انجام تست فشار هیدروستاتیک لوله و اتصالات پلاستیکی توسط دستگاه تست فشار هیدروستاتیک می پردازیم.

 

تجهیزات مورد نیاز در تست فشار هیدروستاتیک

  • درپوش یا کپ تست هیدروستاتیک: به منظور مسدود کردن و درزگیری انتهای لوله ها
  • مخزن آب یا وان تیت هیدروستاتیک: مخزنی که بتواند با آب یا مایع مورد آژمون پر شده و آن را در دمای مورد نظر ثابت نگهدارد.
  • دستگاه مولد فشار یا دستگاه تست فشار هیدروستاتیک: با توانایی اعمال فشار آرام و تدریجی و حفظ آن
  • دماسنج، زمان سنج
  • وسیله اندازه گیری فشار

 

 

تولید کننده باید آزمون های استحکام فشاری بلند مدت لوله های خود را به صورت نوعی انجام داده و نتایج آن را بصورت منحنی مرجع ارائه دهد. برای لوله های تلفیقی نوع M (آلومینیوم با لایه داخلی PE-X یا PE-RT)، نقاط کنترلی آزمون فشار هیدروستاتیک برای لوله های دارای منحنی مرجع باید از منحنی مرجع استخراج شود و آزمون برای لوله های فاقد منحنی مرجع که دارای رده کاربری ۵ و فشار کاری ۱۰ بار هستند، باید مطابق جدول زیر 3 انجام شود. همچنین آزمون فشار هیدروستاتیک برای لوله های تلفیقی PE/Al/PE و تنها برای توزیع آب سرد (تعریف مطابق با بند ۳-۶-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۲۷۵۳) باید مطابق جدول ۴ انجام شود. | روش آزمون مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۳۷۶ می باشد. طول آزاد آزمونه باید حداقل ۱۰ برابر قطر خارجی باشد، به طوری که کوچک تر از۲۵0m نباشد. زمانیکه آزمون در حمام آب انجام می شود، به ۲ ساعت و زمانیکه در آون هوا انجام می شود به ۴ ساعت هم دمایی نیاز دارد. در مدت آزمون و پس از آن لولهها نباید دچار ترکیدگی، لایه لایه شدن و نشتی شوند.