گواهینامه ها و مدارک

 

 

گواهینامه استاندارد

_
پروانه استاندارد

گواهینامه فنی

_
تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

پروانه بهره برداری

_
پروانه بهره برداری

پروانه بهداشتی ساخت

_
پروانه بهداشتی ساخت

پروانه بهره برداری کارخانه

_
پروانه بهره برداری کارخانه

iso 14001

_
iso14001

OHSAS18001

_
OHSAS18001

iso 9001

_
SKMBT_C45115081907460_0007

آب و فاضلاب یزد

_
لیست تامین اب و فاضلاب

گواهینامه CE

_
CE

ISO 9001

_
SKMBT_C45115081907460_0022

جواز تاسیس

_
جواز تاسیس